Titlu proiect: Profesori buni pentru copii fericiţi
Cofinanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Educație și competențe
Obiectiv strategic: Prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea calității învățământului din școlile defavorizate
Obiectiv specific: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Cod proiect: POCU/73/6/6/105374
Valoare totală: 1,969,783.41 lei
Valoare cofinanţare: 1,930,387.72 lei
Perioadă de implementare:
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Parteneri:


Rezultate și Indicatori  


Programe de formare

90 de cadre didactice beneficiare de programe de formare pentru care se acordă credite profesionale transferabile

Certificate de formare

90 de cadre didactice care au primit certificate de formare în domenii cu credite profesionale transferabile

Instruire în domeniul IT

40 de cadre didactice instruite în domeniul IT

Cursuri de formare profesională

3 cursuri pentru care se acordă credite profesionale transferabile desfășurate în cadrul proiectului

Curs de competențe informatice

1 curs de competențe informatice desfășurat în cadrul proiectului

Curs competențe manageriale

10 persoane din consiliile de administrație ale școlilor țintă (defavorizate) beneficiare de programe de creștere a competențelor
manageriale