Activități

 

1. Managementul proiectului

2. Selecția și înregistrarea grupului țintă

3. Desfășurarea programelor de formare pentru profesorii din grupul țintă

4. Activități de mentorat/coaching

5. Acordarea de subvenții și premii în scopul motivării cadrelor didactice din școlile grup țintă

6. Realizarea unei rețele profesionale a cadrelor didactice din Județul Vâlcea în scopul promovării unui învățământ incluziv și de calitate

7. Organizarea și desfășurarea unor schimburi de experiență și bune practici între profesorii din școlile țintă

8. Creșterea capacității instituționale a școlilor țintă prin îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale

9. Informare și publicitate

 

 

Share: