Autor: retea@profesori-buni.ro

Cercetare „Aspecte ale echităţii în şcoală” ​(http://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/118-cercetare-aspecte-ale-echitatii-in-scoala)

Cercetare „Aspecte ale echităţii în şcoală” ​ Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE), care este o structura infiintata de Universitatea din Bucuresti, FPSE-Scoala Doctorala in colaborare cu Asociatia RENINCO Romania, anunță lansarea unei cercetări de anvergură ce vizează surprinderea anumitor aspecte ale echității in scoală, la nivelul întregii ţări, în instituții […]

Detalii

CONCEPTE DE BAZĂ ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

¨ Accesibilitate – ansamblu de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional, incluzând tehnologiile şi sistemele informaţionale şi comunicaţiile, conform necesităţilor persoanelor cu dIzabilități, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu dIzabilități în societate. ¨ Adaptare  – modificările şi ajustările […]

Detalii

BARIERE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

Lipsa de accesibilitate – la nivel de mediu construit şi proiectat, comunicare şi resurse educaţionale. Atitudinea faţă de toate barierele – atitudinea profesioniştilor datorată lipsei de înţelegere şi metodelor de îmbunătăţire insuficiente. Lipsa personalului instruit pentru modelul social al dizabilităţii (agenţi sociali, cadre medicale şi educaţionale); lipsa recunoaşterii expertizei părinţilor şi parteneriatul insuficient între familie […]

Detalii