CE ESTE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ CE NU ESTE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
…un proces în continuă evoluție, schimbare și îmbunătățire a instituțiilor și sistemului de învățământ pentru a face educația cât mai prietenoasă și benefică pentru toți copiii.

…reconsiderarea culturii, politicilor și practicilor educaționale, astfel încât acestea să răspundă diversității copiilor și cerințelor acestora.

…flexibilizarea sistemului de învățământ, pentru ca acesta să fie adecvat cerințelor oricărui elev.

…un efort continuu de identificare și eliminare a barierelor din calea accesului copiilor la educație, participarea la procesul educațional, precum și realizarea performanțelor academice și sociale.

…abordarea fiecărui caz drept o situație unică, particulară

…axarea pe soluționarea barierelor determinate de atitudini, politici, practici, mediu și resurse.

…un proces participativ, care implică diverși actanți (cadre didactice, părinți, membri ai comunității, factori de decizie, lideri locali, reprezentanți ai ONG-urilor)

…un proces care are loc atât în mediul școlar, cât și în afara sistemului formal de educație (în medii alternative de învățare, bazate pe comunitate).

…un proiect unic, realizat într-o anumită perioadă de timp.

…concentrarea exclusivă pe includerea copiilor cu dizabilități în mediile generale de învățare.

…încercarea de a-i schimba pe cei ce învață, astfel încât aceștia să se poată potrivi mai convenabil cu un sistem de educație neschimbat.

…concentrarea exclusivă doar pe asigurarea accesului la școală/clasă.

…un set de formule sau acțiuni care pot fi folosite în orice situație

…depășirea provocărilor/problemelor financiare și de mediu.

…un proiect care poate fi implementat doar de către oficiali din învățământ sau experți externi.

… un proces care are loc doar în învățământul formal.

Sursa : Educaţie incluzivă : Unitate de curs / Balan Vera, Bortă Liliana, Botnari Valentina ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017, p. 25

Share: