Cursurile de formare profesională IT sunt cursuri acreditate ANC și au rolul de a dezvolta competențele în domeniul IT pentru 40 de profesori din grupul țintă. Durata cursului este de 90 de ore.

Acest curs va fi urmat de către 40 de profesori din grupul țintă, în vederea respectării regulii ca cel puțin 80% din activitatea de formare este alocată pentru cursurile cu credite profesionale transferabile – 90 de persoane (60 de ore cursul 1 + 92 de ore cursul 2 + 92 de ore cursul 3) urmează cursuri cu credite transferabile, iar 40 de persoane x 90 de ore curs urmează cursuri IT. Raportul cursurilor IT în activitatea de formare este de 16,4%. Cursanții vor beneficia de suporturi de curs tipărite.

Cursanții vor fi ghidați și învățați direct de către 4 experți formare cursuri în domeniul IT, cu o vastă recunoaștere în domeniu. Mentorii IT au în vedere, pe parcursul a cinci module, o serie de competențe specifice domeniului IT. Cursul este axat pe învățarea experiențială prin mentorat și feedback personalizat pe tot parcursul procesului de învățare. Scopul este deprinderea ABC-ului necesar în vederea unei specializări ulterioare.

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUT TEMATIC
MODULUL I:  SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS
•  însuşirea elementelor de bază ale sistemului Windows şi a caracteristicilor versiunii 10;

•  cunoaşterea tipurilor de configurări ale sistemului Windows 10;

•  cunoaşterea unor programe utilitare oferite de către sistemul Windows 10.

1.1. Caracteristici ale sistemului Windows 10;

1.2. Configurarea cu ajutorul Control Panel;

1.3. Programe utilitare.

MODULUL II:  PROCESORUL DE TEXTE MICROSOFT WORD
•  însuşirea elementelor de bază privind procesorul de texte Microsoft Word 2016 şi a interfeţei acestuia;

•  cunoaşterea principalelor noţiuni legate de tehnoredactare;

•  crearea abilităţilor de a edita documente Word;

•  cunoaşterea diversităţii de tipuri de elemente posibil a fi inserate într-un document Word.

2.1. Elemente generale;

2.2. Editarea documentelor;

2.3. Elemente inserabile în text.

MODULUL III:  PROGRAMUL DE CALCUL TABELAR MICROSOFT EXCEL
•  cunoașterea interfeței programului Microsoft Excel 2016;

•  cunoaşterea posibilităţilor de editare şi formatare a foilor de calcul;

•  cunoaşterea modului de construire a formulelor şi de utilizare a funcţiilor predefinite;

•  înţelegerea modului de crearea şi utilizare a tabelelor;

•  cunoaşterea modului de aplicare a filtrelor, de sortare a datelor;

•  cunoașterea tipurilor de diagrame şi a modului de realizare a acestora.

3.1. Noţiuni de bază în Microsoft Excel;

3.2. Editarea şi formatarea foilor de calcul;

3.3. Formule şi funcţii;

3.4. Lucrul cu date;

3.5. Diagrame în Microsoft Excel 2016.

MODULUL IV:  PROGRAMUL DE PREZENTARE MICROSOFT POWER POINT
•  înţelegerea elementelor de bază privind programul Microsoft PowerPoint şi a interfeţei acestuia;

•  crearea abilităţilor de a realiza prezentări profesionale;

•  cunoaşterea modalităţilor de exersare şi tipărire a prezentărilor.

4.1. Elemente generale;

4.2. Editarea prezentărilor;

4.3. Exersarea şi tipărirea prezentărilor.

MODULUL V:  INTERNET
•  înţelegerea elementelor de bază privind Internet-ul;

•  cunoaşterea tehnicilor moderne de comunicare şi informare în cadrul reţelei Internet şi dezvoltarea aptitudinilor necesare folosirii resurselor asigurate de reţea;

•  utilizarea serviciilor de informare şi a serviciilor de comunicare oferite de Internet, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul propriu de activitate.

5.1. Introducere în Internet – concepte de bază;

5.2. Servicii Internet.

 

Share: