Descriere

Misiune

Crearea și funcționarea Rețelei profesionale a cadrelor didactice din jud. Vâlcea(denumită, de aici înainte, Rețea) se înscriu în sfera activității A2 – Activități destinate atragerii și menținerii în școlile țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate din cadrul Proiectului POCU Profesori buni pentru copii fericiți”(POCU/73/6/6/105374).

Misiunea Rețelei este aceea de a promova inovația în educație, de a asigura accesul la un mediu de colaborare și schimb de experiență pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  din județul Vâlcea, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației incluzive și de calitate . De asemenea, misiunea Rețelei se înscrie în prevederile comunicării Comisiei Europene din 30 mai 2017, potrivit căreia “mediile favorabile colaborării și tehnologiile digitale pot îmbunătăți abilitarea cadrelor didactice”.

Activitatea care se desfășoară în  cadrul Rețelei este apolitică și nediscriminatorie și respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011.

Scop

Rețeaua de cadre didactice reprezintă o resursă educațională deschisă, alcătuită din cel puțin 100 de persoane – cadre didactice din județul Vâlcea – adaptabilă la nevoile specifice ale procesului de predare – învățare, și poate fi utilizată gratuit pe site-ul proiectului. Scopul acestei Rețele este acela de a putea fi utilizată cu succes ca şi comunitate de învăţare şi de transfer de idei, informaţii, resurse, valori, practici şi atitudini. Pe această rețea se vor regăsi diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Obiective:

 • dezvoltarea unui mediu online pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din jud. Vâlcea;
 • construirea unui mediu educaţional favorabil schimbului de idei, de informaţii şi mai ales de bune practici şi de resurse;
 • facilitarea dezvoltării de proiecte educaționale prin colaborarea la distanţă între cadrele didactice ;
 • familiarizarea cu noile tehnologii, prin utilizarea facilităţilor tehnologice în continuă schimbare pentru satisfacerea unor nevoi curente din câmpul profesional;
 • inițierea de forumuri și instrumente de relaționare pentru a facilita comunicarea și colaborarea în comunitatea rețelei;
 • promovarea și implementarea unor modalități de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice din județul Vâlcea;
 • asigurarea resurselor educaționale relevante pentru învățământul incluziv și de calitate.
 • promovarea schimbului  de bune practici si comunicarea între membrii rețelei;

Activități in cadrul rețelei:

În cadrul Rețelei se vor desfășura activități de următorul tip:

 • discuţii tematice în cadrul lărgit al tuturor utilizatorilor/ vizitatorilor platformei
 • activități deschimb de resurse, idei, informaţii în vederea organizării a 6 workshop-uri tematice, care reprezintă activități în cadrul proiectului POCU “Profesori buni pentru copii fericiți” (POCU/73/6/6/105374)
 • stabilirea de parteneriate şi realizarea unor spaţii de lucru virtuale pentru dezvoltarea de proiecte educaţionale colaborative la distanţă;
 • activități de diseminare (publicare), de către cadrele didactice a unor resurse pentru facilitarea predării-învăţării-evaluării din perspectiva învățământului incluziv. Astfel, cadrele didactice care fac parte din Rețea pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.
 • crearea grupuri profesionale de interes restrânse, centrate pe subiecte de interes;
 • creşterea numărului de contacte „în afara instituţiei”, între profesori care au același domeniu de predare;
 • colaborarea între cadre didactice, datorită naturii sociale şi tehnologice a instrumentelor web utilizate;
 • activități de motivare a cadrelor didactice să participe la activităţi virtuale şi convenţionale de dezvoltare profesională continuă.
 • extinderea activităților TICin formarea grupului țintă prin utilizarea unei platforme e-learning;
 • acordarea accesului partenerilor de a utiliza platforma prin înregistrarea profesorilor ;
 • postarea de exemple de bune practici (lecții demonstrative, instrumente de lucru);
 • dezvoltarea sistemului de sprijin al cadrelor didactice pentru învățământul incluziv și de calitate;
 • îmbunătățirea capacităților de comunicare și colaborare în mediul virtual.
Share: