Formarea continuă a cadrelor didactice – factor de creștere a calității actului educativ

Dezbaterea ”Formarea continuă a cadrelor didactice – factor de creștere a calității actului educativ”, a avut loc in data de
12 decembrie 2019, orele 14.00, prin intermediul platformei Skype.

Share: