Webinar „Metode inovative în educația copiilor cu CES”

 PROGRAM 

Webinar „Metode inovative in educația copiilor cu CES”* 

26.03.2019, orele 16.00-18.00 

*Webinar realizat cu participarea cadrelor didactice membre în Reteaua Profesională din cadrul proiectului POCU “Profesori buni pentru copii fericiți 

16:00-16:20 

Integrarea copiilor cu dificultăți de învățare 

prof. Raluca STOICA DURLA (Școala Gimnazială Prundeni, Vâlcea) 

16:20-16:40 

Școlarizarea copiilor cu autism în Centre, școli speciale sau școli normale ? 

prof. Oana –Maria PIRVU (CSEI Babeni, Vâlcea) 

16:40-17:00 

Metode și tehnici de evaluare în învățământul special 

prof. Mihaela GLODEANU (Liceul Tehnologic General Magheru, Rm. Vâlcea) 

17:00-17:20 

Organizarea climatului școlar pentru elevii cu ADHD 

prof. Maria Minodora TANASESCU (CSEI Băbeni, Vâlcea) 

17:20-17:40 

Dezvoltarea limbajului si a comunicării la copiii cu TSA prin strategii didactice integrative – Studiu de caz 

prof. Iasabelle Elena JUGASTREANU (CSEI Băbeni, Vâlcea) 

17:40-18:00 

Rolul metodelor activ participative în procesul instructiv – educative 

Prof. Mariana Alina BĂDĂLAN, Nicoleta Gabriela CHIRIȚESCU (CSEI Băbeni) 

Share: