Acest ghid este creat în cadrul proiectului Erasmus + KA 3: „Către educația incluzivă pentru copiii refugiați” (numărul proiectului: 592142-EPP-1-2017-1-TREPPKA3-IPI-SOC-IN).

Scopul acestui ghid este, în principal, acela de a introduce metoda de intervenție pentru învățarea de la egal la egal ca o practică inovatoare și incluzivă care promovează și facilitează integrarea copiilor refugiați în sistemul
educațional formal al unei țări.

Ghidul poate fi consultat, in intregime, la adresa:

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Del%206.1%20Peer_Supported%20Method_%20version_RO_.pdf

Share: