EDUCATIA INCLUZIVA, SUPORT DE CURS PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE CENTRATE PE COPIL.

Un material foarte interesant care poate fi un sprijin util în activitatea didactică .

Acest suport de curs, constituit din 8 module, organizat în 3 volume, a fost elaborat în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanţat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM). În procesul de implementare a acestui proiect, Lumos Moldova oferă servicii de consultanţă privind asistenţa tehnică în dezvoltarea modulelor de instruire în domeniul educației incluzive centrate pe copil şi instruirea cadrelor didactice pentru a sprijini şi învăţa copiii cu dizabilităţi în şcoala generală.

Share: