Stimată Doamnă, Stimate Domn,
Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, vă invită joi, 10 mai 2018, începând cu ora 16:00, la Conferința de lansare a proiectului ”Profesori buni pentru copii fericiți”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectiv specific 6 “Îmbunătățirea competențelor personalului
didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc la Colegiul Național Alexandru Lahovari – Râmnicu Vâlcea, Str. General Praporgescu nr. 19, 240192.

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea calității învățământului din școlile defavorizate Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni și Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea, prin acțiuni țintite pe dezvoltarea competențelor profesionale și motivarea cadrelor didactice din cele două școli.

Evenimentul se adresează cadrelor didactice și membrilor echipelor manageriale din educație, dar și colaboratorilor – reprezentanți ai autorităților publice, societatea civilă, mediul academic, precum și reprezentanților massmedia.

Cu această ocazie vom prezenta activitățile proiectului, rezultatele așteptate și indicatorii prevăzuți.
Suntem onorați să vă avem alături!
Profesori buni pentru copii fericiți – Cod SMIS 105374
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru orice eventual detaliu referitor la eveniment, vă puteți adresa managerului de proiect: Conf.univ.dr. Carmen Ionela BANȚA (tel. 0721963838, email carmenbanta74@yahoo.com) sau responsabilului informare și publicitate: Lect.univ.dr. Claudiu Ionuț POPÎRLAN (tel. 0744259593, e-mail popirlan@ucv.ro)

Share: