REȚEA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

Misiune

Crearea și funcționarea Rețelei profesionale a cadrelor didactice din jud. Vâlcea(denumită, de aici înainte, Rețea) se înscriu în sfera activității A2 – Activități destinate atragerii și menținerii în școlile țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate din cadrul Proiectului POCU Profesori buni pentru copii fericiți”(POCU/73/6/6/105374).

Misiunea Rețelei este aceea de a promova inovația în educație, de a asigura accesul la un mediu de colaborare și schimb de experiență pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  din județul Vâlcea, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației incluzive și de calitate . De asemenea, misiunea Rețelei se înscrie în prevederile comunicării Comisiei Europene din 30 mai 2017, potrivit căreia “mediile favorabile colaborării și tehnologiile digitale pot îmbunătăți abilitarea cadrelor didactice”.

Activitatea care se desfășoară în  cadrul Rețelei este apolitică și nediscriminatorie și respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011.

Scop

Rețeaua de cadre didactice reprezintă o resursă educațională deschisă, alcătuită din cel puțin 100 de persoane – cadre didactice din județul Vâlcea – adaptabilă la nevoile specifice ale procesului de predare – învățare, și poate fi utilizată gratuit pe site-ul proiectului. Scopul acestei Rețele este acela de a putea fi utilizată cu succes ca şi comunitate de învăţare şi de transfer de idei, informaţii, resurse, valori, practici şi atitudini. Pe această rețea se vor regăsi diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Share: