MODEL
FIȘĂ DE OBSERVARE ȘI SUPORT ÎN IDENTIFICAREA ELEVILOR CU CES

Nume, prenume copil ______________________________________

Anul școlar ___________Clasa________

Perioada observării _____________________________________________

 

  1. Condiții privind viață de familie:

 

Aspecte observate Constatări Eventuale necesități (din perspectiva incluziunii școlare)
Mediul familial
Viziunea părinților privind incluziunea școlară
Proiectul  parental  pentru copii (așteptările părinților)

 

  1. Funcții senzitivo-motorii

 

Aspecte observate Constatări Eventuale necesități din perspectiva incluziunii școlare
Coordonare motrică globală
Motricitate fină
Vorbire
Auz (perceperea sunetelor și capacitatea de a le înțelege)
Vedere (capacitatea de a distinge și de a identifica)

 

 

  1. Funcții psiho-afective

 

Aspecte observate Constatări Eventuale necesități din perspectiva incluziunii școlare
Stima de sine
Autonomia emoțională
Gestionarea emoțiilor
Expectanțe
  1. Funcții psiho-sociale

 

Aspecte observate Constatări Eventuale necesități din perspectiva incluziunii școlare
Respectarea normelor de viață
Conformitatea/corespunderea relațiilor cu alte persoane normelor sociale
Controlul/gestionarea propriului comportament

 

5. Funcții cognitive

 

Aspecte observate Constatări Eventuale necesități din perspectiva incluziunii școlare
Memorie
Atenție
Exprimare și comunicare
Autonomie
Stări de oboseală
Tempou și viteză de executare a sarcinilor
Orientare în timp
Orientare în spațiu

 

  1. Funcții de comprehensivitate

 

Aspecte observate Constatări Eventuale necesități din perspectiva incluziunii școlare
Înțelegerea sensului școlii și de învățare
Înțelegerea sensului activității
Gestionarea dificultăților în învățare

 

 

  1. Funcții instrumentale
Aspecte observate Constatări Eventuale necesități din perspectiva incluziunii școlare
Perceperea informațiilor
Mobilizare/accesare de cunoștințe
Punerea în aplicare a inferențe
Anticipare și planificare
Raportarea rezultatelor propriilor acțiuni

 

Share: