Obiective

 

Obiectivul general al proiectului:
Prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea calității învățământului din școlile defavorizate Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni și Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea, prin acțiuni țintite pe dezvoltarea competentelor profesionale și motivarea cadrelor didactice din cele două școli.

 

Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea competențelor profesionale și psiho-pedagogice pentru 90 de cadre didactice din grupul tintă;

2. Motivarea menținerii cadrelor didactice în școlile defavorizate Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni și Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea;

3. Creșterea calității învățământului și reducerea ratei de abandon școlar pentru elevii din școlile defavorizate Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni și Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea prin atragerea de cadre didactice performante, prin creșterea competențelor cadrelor didactice existente și prin sporirea capacității manageriale a conducerilor școlilor țintă.

Copiii din aceste școli sunt în situație de risc educațional – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni este o școală pentru copii cu dizabilități mintale și asociate, care oferă programe educaționale și de terapie recuperatorie adaptate nevoilor beneficiarilor săi iar în cazul Școlii Gimnaziale Colonie Rm. Vâlcea elevii provin din grupurile etnice de rromi (rudari, căldărari, inelari, unguri, gabori), din familii cu un nivel de pregătire intelectuală foarte scăzută, din familii cu venituri foarte mici (care au ca surse de venit alocațiile copiilor, alocații complementare, ajutoare sociale, cantine sociale), din familii monoparentale, din familii care migrează periodic.

 

Beneficiile pe termen lung:

1. Crește șansele copiilor din cele două școli de a se integra în societate beneficiind de un nivel sporit de competențe profesionale al cadrelor didactice incluse în proiect;

2. Crește motivația cadrelor didactice de a realiza o educație incluzivă și de calitate pentru copiii din școlile țintă;

3. Contribuie la creșterea competențelor profesionale ale profesorilor din grupul țintă.

 

 

Share: