Termen limita: 1 octombrie 2019

Ce sunt aceste tipuri de proiecte?

Aceste proiecte promovează dialogul ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzită cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie și/sau experții în domeniul politicii de tineret (locali, regionali, naționali, europeni).

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

În acest sens sunt finanțate proiecte prin care se organizează întâlniri, conferințe, consultări sau evenimente care promovează participarea activă a tinerilor prin interacțiunea acestora cu decidenții, făcându-și astfel vocea auzită. Activitățile (naționale sau internaționale) pot fi de următoarele tipuri:

1. Activități naționale și transnaționale:
– care oferă spațiu pentru informare, dezbateri și participarea activă a tinerilor – în dialoguri cu factorii de decizie – cu privire la aspecte care sunt relevante pentru Strategia UE pentru tineret și mecanismele sale de dialog.
– care pregătesc terenul pentru conferințele oficiale de tineret organizate în fiecare semestru de către statul membru care deține președinția Uniunii Europene;

2. Evenimente care promovează dezbateri și informații privind politicile pentru tineret legate de activitățile organizate în timpul Săptămânii Europene a Tineretului;

3. Consultări ale tinerilor cu scopul de a afla care sunt nevoile acestora privind aspecte legate de participarea la viața democratică (consultări online, sondaje de opinie etc);

4. Evenimente care simulează funcționarea instituțiilor democratice și rolurile factorilor de decizie în cadrul acestor instituții.

5. Reuniuni și seminare, evenimente de informare sau dezbateri între tineri și factorii de decizie/experți în domeniul tineretului privind participarea la viața democratică;

Activitățile trebuie să fie conduse de tineri, aceștia fiind implicați în toate etapele proiectului, utilizând metode de învățare nonformală.

Dialogul pentru tineret se realizează sub forma unor discuții sau dezbateri între tineri și responsabilii de politici de tineret în urma cărora se obțin rezultate care pot fi folosite în realizarea sau implementare de politici. Mai multe informatii AICI.

În proiect trebuie să fie implicat un număr minim de 30 de tineri (rezidenți în țările implicate în proiect și care trebuie să respecte limita de vârstă 13-30 de ani. Participarea membrilor echipei de proiect și a factorilor de decizie poate fi bugetată și nu este condiționața de respectarea limitei de vârstă.

Care este durata unui proiect?

Proiectele de dialog pentru tineri pot avea o durată cuprinsă între 3 şi 24 de luni.

Care este modalitatea de depunere a candidaturii?

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt următoarele:

– declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului. (ATENŢIE! Această declaraţie se descarcă din formularul de candidatură și se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)

– tabelul de activităţi – modelul de tabel de activități se găsește în cadrul formularului de candidatură

– scrisorile de mandat semnate pentru fiecare partener (în cazul în care sunt implicați parteneri în proiect) (ATENŢIE! Scrisorile de mandat se generează din formularul de candidatură completate integral și  trebuie doar semnate de către reprezentanții legali. Dupa semnarea fiecărei scrisori de către reprezentantul legal al coordonatorului de proiect și de către reprezentantul legal al fiecărui partener, acestea se scanează și se încarcă în formular, la secțiunea anexe.

Buget și termene limită 2019

Bugetul în România alocat în 2019 pentru proiecte de dialog structurat este de 278.116 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2019.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2019 sunt:
+ 5 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 1 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
Mai multe detalii, la adresa:

https://www.erasmusplus.ro/dialog-pentru-tineret

 

 

Share: