Rezultate


Rezultate și Indicatori  


Programe de formare

90 de cadre didactice beneficiare de programe de formare pentru care se acordă credite profesionale transferabile

Certificate de formare

90 de cadre didactice care au primit certificate de formare în domenii cu credite profesionale transferabile

Instruire în domeniul IT

40 de cadre didactice instruite în domeniul IT

Cursuri de formare profesională

3 cursuri pentru care se acordă credite profesionale transferabile desfășurate în cadrul proiectului

Curs de competențe informatice

1 curs de competențe informatice desfășurat în cadrul proiectului

Curs competențe manageriale

10 persoane din consiliile de administrație ale școlilor țintă (defavorizate) beneficiare de programe de creștere a competențelor
manageriale