Casa Corpului Didactic Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va invita sa participati la SIMPOZIONUL NAŢIONAL „PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE PRIN EDUCAȚIE”, EDIŢIA I, 7 IUNIE 2019.

Inscrierea se face prin completarea FORMULAR ONLINE INSCRIERE SIMPOZION NATIONAL.

Lucrările vor fi trimise în format electronic, până la data de 5 IUNIE 2019,  ora 2000, la adresa de email simpozion.promovare.egalitate@gmail.com .

Toate lucrările vor fi centralizate pe CD-ul cu ISSN al simpozionului, iar fiecare participant va primi on-line, diploma de participare și revista cu ISSN.

Persoană de contact: profesor Maria Aurelia Diaconu, adresa de e-mail: simpozion.promovare.egalitate@gmail.com

Mai multe detalii, gasiti la http://www.ccdvl.ro/index.php/1195-simpozionul-national-promovarea-egalitatii-de-sanse-prin-educatie-editia-i-7-iunie-2019

Share: